STRONA GŁÓWNA

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 2008 roku zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji projektowych w branży sanitarnej i HVAC. Oferujemy również usługi doradcze, nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz kompleksowej obsługi całego procesu inwestycyjnego.
Nasze projekty gwarantują optymalną budowę oraz eksploatację sieci, przyłączy oraz instalacji wewnętrznych. Dbamy o to, aby nasze usługi były kompleksowe oraz by spełniały Państwa oczekiwania terminowe, a także żeby ich jakość była zawsze na najwyższym poziomie. Do chwili obecnej zrealizowaliśmy ponad 500 projektów! W trakcie projektowania pracujemy na najnowszych programach i ciągle się rozwijamy.

Jesteśmy terminowi i odpowiedzialni za powierzone nam przedsięwzięcia.

Gorąco zapraszamy do współpracy!

REALIZACJE

OFERTA

Firma oferuje Państwu następujące usługi:

– projektowanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (centralnego ogrzewania, wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
– projektowanie instalacji oddymiających wraz z symulacja numeryczną CFD Computional Fluid Dynmics.
– projektowanie sieci oraz przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarnych, ogólnospławnych, opadowych), gazowych,
– projektowanie wymiennikowni ciepła,
– projektowanie kotłowni wodnych i parowych na paliwo gazowe i stałe,
– projektowanie obiektów inżynierskich takich jak: przepompownie ścieków i wody,
hydrofornie, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, itp,
– opinie techniczne dotyczących możliwości rozbudowy instalacji, przyłączy oraz sieci
ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku z analizą
ekonomiczną i środowiskową, zużyciem paliw i emisją zanieczyszczeń do atmosfery
przez systemy instalacyjne wraz z pomocą w doborze przegród budowlanych,
– koncepcje i projekty modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło, wodę oraz odprowadzenia ścieków

KONTAKT

 33-300 Nowy Sącz
 ul. Jamnicka 71A
 tel. +48 790 780 002
 e-mail: biuro@ned-san.pl